Pejsek a kočička a reklama na fpl/fp

Posted: Březen 11, 2016 By: Comment: 0

Co snese reklama

12670415_s

Reklama na frakční laser FPL/FP

Kdo si pamatuje pohádku o pejskovi a kočičce jak vařili dort, ví, že když to všechno zamíchali a uvařili, nedalo se to jíst.

Podobný výsledek je v rozšířené reklamě na laser FPL/FP, je do ní bez ladu a skladu vloženo množství nesourodých informací, takže výsledek je také nepoživatelný.

V reklamě se vždy trochu přehání a užívají se superlativy, ale vždy by měly následovat informace, uvádějící vše na pravou míru (i když třeba pod čarou a malým písmem). Dále by se určitě neměly objevovat vlastnosti vypůjčené od jiných přístrojů.

Tento přístroj nás překvapil, objevuje se v různých nabídkách na epilaci i omlazení. Jsou mu přisuzovány vlastnosti více rozdílných přístrojů.

Objevuje se pod názvem „Frakční laser FPL/FP“ a snaží vyvolat podobnost s frakčním CO2 laserem, se kterým nemá vůbec nic společného.

Pátrali jsme o jaký přístroj vlastně jde, termín FPL/FP jsme neobjevili ani v odborné literatuře, nepomohl ani Google, ale z toho, co jsme našli, nám vyplývá:

Nejedná se o laser, ale o přístroj IPL  (Itenzivní pulsní světlo) s technologií, většinou nazývanou SHR(super hair removal).

Níže uvedené tvrzení (červeně) se objevují v inzerátu na epilaci, ale objevuje se i v dalších reklamách na omlazení a „resursfacing“

Patentovaná technologie pulzního vysoce emitovaného xenonového výboje FPL/FP-light kombinovaná s frakční technologií užívaných u CO2 frakčních laserů, přináší vyšší účinnost ošetření a lepší výsledky oproti tradičním technologiím IPL.

 • Technologie pulzního vysoce emitovaného xenonového výboje určitě není patentovaná, je obecně používaná u IPL.
 • Způsob, jak by IPL světlo využilo frakční technologii užívanou u frakčních CO2 laserů jsme nikde neobjevili. Frakční laser používá speciání skener, kde jsou většinou pomocí pohyblivých zrcátek odráženy paprsky laseru na část ošetřované plochy. Cílem je zasáhnout pokožku množstvím drobných průniků laserového paprsku a část pokožky mezi nimi nechat neošetřenou. Tím je možno pokožku ošetřit do hloubky, ale umožnit jí rychlé hojení  a tím výrazné omlazení.
 • Technologie frakčního skeneru s využitím odrazu laserového paprsku ve spojení s výbojkou u IPL nedává žádný smysl.
 • Hlavice SHR IPL mívá mřížku, a to je asi důvod proč je tento přístroj přirovnáván s frakční technologií. Tato mřížka ale pouze snižuje sílu výboje. IPL  ošetřuje celou plochu pokožky.

Technologie hard-Motion  společně s kontaktním chlazením pokožky představují průlom v oblasti zajištění pohodlí klienta při ošetření, rychlosti ošetření a efektivity výsledků.

 • Kontaktní chlazení je standartní u přístrojů IPL i u diodových laserů, asi těžko lze mluvit o průlomu, je to dnes již standard.

Díky homogenní distribuci frakční energie v průběhu pulsu a soustředěné frakční energii vyzařované prostřednictvím matrice proniká laser do větší hloubky.

 • S homogení dostribucí frakční energie se nikde v odborných termínech o epilaci nesetkáte a proč by díky tomu měla FPL/FP energie pronikat do větší hloubky, těžko říct. Ale zní to tajemně.
 • SHR IPL používají trochu jiný průběh pulsu. Alespoň ty co známe.
 Aplikace probíhá plynulým pohybem po ošetřované oblasti, nikoli separovaným přikládáním hlavice.Ošetření je díky této technologii rychlejší a je eliminováno riziko neúmyslného vynechání míst.
 • Ano, to je vlastnost technologie SHR. Provádí se ošetření nízkou intenzitou a opakovaně, a lze ošetřovat plynulým pohybem.

Srovnávací reklama laseru FPL/FP (IPL SHR)  a IPL

FPL-FP

Hlavní rozdíly laseru FPL proti IPL či E-light technologii.

Frakční epilace laserem FPL (tedy IPL SHR):

Laser FPL používá v každém pulzu přesnou vlnovou délku potřebnou k účinnému odstranění chlupů (809 nm).

 • Jak může výboj xenonové výbojky používat přesnou vlnovou délku 809nm, to opravdu nevíme. Výboj je vždy  v širokém světelném spektru a u IPL se používají filtry, které omezují šířku spektra. Lasery mají vždy  přesnou vlnovou délku.
 • U IPL se používá většinou filtr 640nm horní hranice bývá od 950 do 1200nm. Takže tento přístroj by měl mít 640 – cca 950nm.

Řádově vyšší energie laseru (až 120 J) účinně spálí chlup i chlupovou cibulku napoprvé.

 • Naopak, při použití technologie SHR se používá nižší intenzita výboje a ošetření se provádí vícekrát na stejné ploše rychle za sebou, kvůli tomu je na hlavici IPL mřížka. U klasického IPL se ošetřuje jedno místo velkou intenzitou.

Nejvhodnější metoda pro absorbci melaninem.

 • Absorbce melaninu je závislá spíše na vlnové délce světla

Bezpečná a vysoce efektivní metoda pro epilaci bez bolesti a rizika popálení.

 • Ano, díky použití nižší energie jsou tyto metody méně nepříjemné. Ale použití 120J/cm2 to je asi chyba v textu. To by bylo nebezpečné a velmi bolestivé.

Hladký a rychlý pohyb po kůži. Bez bolesti a rizika popálení.

 • Ano, je to rychlejší oproti klasickému IPL. Díky nižší energii méně nepříjemné.

Energie je vyzařována do větší hloubky, odstranění chloupků je tak mnohem účinnější a rychlejší. Odstranění všech typů chloupků, včetně světlých či zrzavých. Procedura vhodná pro všechny typy pleti.

 • Hloubka průniku paprsku závisí na vlnové délce . Jinak odstranění světlých chloupků je problém jak IPL tak laserem, stejně jako ošetření velmi tmavé pokožky,kdy je třeba velké opatrnosti.

IPL (E-light) technologie:

Vlnová délka 610–1200 nm.

 • Ano,  IPL má vlnovou délku pro epilaci  640 – 1200nm, některé přístroje 640 nebo 690.

nízké energie (20 J) snižuje epilační schopnost.

 • Obráceně, klasické IPL používá co největší energii (40-60J/cm2), která spálí při jednom záblesku cibulklu a nespálí pokožku. Nízkou energii používají SHR IPL (nám známé přístroje SHR používají 6J/cm2)

Pracuje na nižší frekvenci (Hz), díky tomu ošetření větších oblastí trvá déle.

 • Frekvence je počet záblesků za vteřinu. Čím je vyšší energie záblesku, tím většinou u přístrojů klesá frekvence.

Díky velkému rozsahu vlnové délky hrozí riziko popálení tmavé kůže.

 • FPL/FP má stejný rozsah jako jiné moderní IPL. Obecně IPL není vhodné pro tmavou kůži. (Fitzpatrick V-VI). Problém popálení souvisí s množstvím pigmentu v pleti a vlnové délce IPL.

Ošetření probíhá separovaným přikládáním hlavice, kdy hrozí riziko neúmyslného vynechání epilovaných míst. Časté opotřebení xenonových výbojek a křemenných trubic.

 • Ano, vzhledem k tomu, že xenonové výbojky u SHR módu pracují s mnohem menším výkonem, tak se opotřebovávají méně a vydrží více záblesků.

FPL-FP-hlav

Co tedy FPL /FP vlastně je?

Jde o přístroj IPL s technologií, která se u většiny přístrojů označuje jako SHR (super hair removal).  Tato technologie využívá pozměněnou metodu postupu epilace, a to ošetření nízkým výkonem s více opakováními. To odstraňuje jednu nevýhodu IPL nebo laseru, že musíte vždy přendat hlavici na jiné místo a postupně ošetřovat celou plochu maximálním výkonem. Tuto technologii dnes používají  IPL i  lasery. SHR IPL přístroje používají výbojku, která emituje v rychlém sledu výboje, které jsou slabší než u klasického módu IPL a každá plocha je ošetřena při pohybu několikrát, vždy když se objeví pod dírkou mřížky, která slouží k tomu, aby při pohybu hlavice byly tyto plošky osvicovány postupně.
AUTHOR

admin

All stories by: admin

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *